Мінфін оприлюднив проект наказу Мінфіну України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Цим проектом підготовлено зміни до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Зокрема, передбачено доповнити та уточнити деякі терміни та норми, які були внесені до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень.

НП(С)БО 1, зокрема, визначатиме терміни:

  • власний капітал;
  • звіт про платежі на користь держави — це документ, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до закону, який подається підприємствами, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес. До підприємств, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, належать підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів;
  • звіт про управління — це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;
  • консолідована фінансова звітність;
  • національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку;
  • фінансова звітність;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Крім того, зазначений проект передбачає доповнення НП(С)БО 1 новим розділом про склад та елементи звіту про управління та звіту про платежі на користь держави.

Згідно цього проекту норми НП(С)БО 2 мають застосовуватися групою юридичних осіб (далі — група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство) та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ, або групи підприємств, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), у якій материнське (холдингове) підприємство складає фінансову звітність за МСФЗ).

Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
  • середня кількість працівників — до 50 осіб.

Із зазначеним проектом наказу можна ознайомитися на офіційній веб-сайті Мінфіну України у рубриці «Законодавство»/«Проекти документів»/«Проекти нормативно-правових актів» розділу «Аспекти роботи».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»