До Книги щоденно заноситься дохід від провадження господарської діяльності, зокрема, отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги, яка відображається у графі 2.

Водночас, відображення у графі 2 Книги тільки суми комісійної винагороди є підставою для застосування штрафних (фінансових) санкцій згідно з пунктом 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95, за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки.

Суми готівкових коштів, які належать комітенту, пропонується відображати у графі 3 Книги.

ІПК ДФС від 11.05.2018 р.
№ 2101/Д/99-99-14-05-01-14/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»