Помилковий розподіл по видам підакцизної продукції між рядками 1.1-1.4 розд. І додатку 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» декларації акцизного податку за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним, не вплине на загальну суму податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (рядок «Усього» графи 5 розд. І додатку 6).

Разом з цим при самостійному виявленні помилок, що містяться у раніше поданій податковій декларації, платник податків зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

У випадках виявлення фактів заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, сплачується штраф у розмірах, передбачених п. 50.1 ПКУ.

Фінансова відповідальність за помилку в декларації ацизного податку, яка не призвела до заниження/завищення суми податкових зобов’язань (в т.ч. у разі помилкового розподілу по видам підакцизної продукції між рядками 1.1-1.4 розділу І додатку 6 за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним), не застосовується.

Відповідні тези містить відповідь ДФС у підкатегорії 116.12 «ЗІР» на питання: чи застосовується фінансова відповідальність за помилку в декларації акцизного податку, яка не призвела до заниження/завищення суми податкових зобов’язань (в т.ч. помилковий розподіл по видам підакцизної продукції між рядками 1.1-1.4 розділу І додатку 6 до Декларації за графою «Вартість», за умови, що при цьому код КОАТУУ залишається незмінним)?

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»