Державні службовці грошову винагороду за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків отримують за умови безперервної роботи на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років. Її виплачують у межах коштів, передбачених на утримання відповідних органів державної влади відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків» від 24.02.2003 р. № 212.

Таку допомогу видають раз на п’ять років за умови зразкового виконання посадових обов’язків і відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов’язків.

Мінсоцполітики відмічає, що під час перебування у відпустці по догляду за дитиною державний службовець не виконує своїх посадових обов’язків і, отже, не проходить щорічного оцінювання.

Тож висловлює позицію, що за період перебування у відпустці по догляду за дитиною не може бути дотримано вимоги щодо наявності результатів щорічного оцінювання.

Однак чи значить це, що Мінсоцполітики змінило свою позицію щодо зарахування періоду перебування у відпустці по догляду за дитиною до безперервного стажу для виплати вказаної грошової винагороди?

Адже листом від 14.09.2007 р. № 6831/0/14-07/13 відмічалося, що період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, може бути зарахований до стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, оскільки зазначена посадова особа перебуває у трудових відносинах із цим органом державної влади.

За відсутності щорічних оцінок, що передують видачі грошової винагороди, зараховується наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період.

Лист Мінсоцполітики від 03.09.2013 р. №  961/13/8413

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»