Видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки вартістю до 6000 грн за одиницю без ПДВ необхідно здійснювати за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар". На це вказує Державна казначейська служба у листі від 15.02.2018 р. № 16-08/164-2823.

Адже за КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" здійснюється оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби.

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території здійснюється за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар".

Облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів, ведеться на субрахунках 1113 (1123) "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»