При купівлі ПММ, запасних частин та при здійсненні ремонту і технічного обслуговування орендованих транспортних засобів орендар (платник ПДВ) має право на податковий кредит без подальшого нарахування податкових зобов’язань за дотримання двох умов:

  • якщо він використовує цей автомобіль у своїй господарській діяльності в оподатковуваних операціях;
  • якщо в договорі оренди обов’язок із технічного обслуговування та ремонту орендованого майна, а також забезпечення такого майна ПММ не покладено на орендодавця.

Підставою для віднесення сум до податкового кредиту платника ПДВ буде отримана від продавця ПММ, запасних частин та/або надавача послуг з технічного обслуговування чи ремонту податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН.

Таким чином, суми ПДВ, сплачені (нараховані) платником податку у зв’язку із придбанням ПММ, запасних частин та при здійсненні технічного обслуговування чи ремонту орендованих транспортних засобів, що використовуються в господарській діяльності, включаються до складу податкового кредиту за умови підтвердження зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними. При цьому, суму ПДВ орендар включає до складу податкового кредиту на дату першої події в операції у відповідності до п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ПКУ.

Якщо вартість товарів/послуг для проведення технічного обслуговування чи ремонту орендованих транспортних засобів включається до складу витрат та, відповідно, до вартості товарів/послуг, операції з постачання яких є об’єктом оподаткування та пов’язані з отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються такими, що призначаються для використання/використані в господарській діяльності, і додаткове нарахування податкових зобов’язань за правилами, встановленими п. 198.5 ПКУ не здійснюється.

При цьому суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку зі здійсненням операцій з придбання ПММ для ведення господарської діяльності ФОП – платник ПДВ має право віднести до складу податкового кредиту в межах норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 р. № 43. Витрати палива понад такі норми вважаються використанням палива в негосподарській діяльності суб’єкта господарювання.

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку зі здійсненням технічного обслуговування та ремонту транспортного засобу для ведення господарської діяльності ФОП – платник ПДВ має право віднести до складу податкового кредиту в межах відповідності до Положення про технічне обслуговування i ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Мінтрансу України від 30.03.1998 р. № 102 (даліПоложення № 102), та документації заводу-виробника. Витрати на придбання запасних частин для орендованого транспортного засобу, витрати на оплату послуг з ремонту і технічного обслуговування, що не визначені Положенням № 102 та документацією заводу-виробника транспортного засобу в цілях оподаткування ПДВ вважаються неоподатковуваними операціями та/або операціями поза межами господарської діяльності платника податків.

У випадку, коли орендований транспортний засіб, для якого придбані ПММ, запасні частини та/або виконано технічне обслуговування чи ремонт, використовується орендарем одночасно в оподатковуваних операціях і операціях, що не обкладаються ПДВ, орендар у відповідності до п. 199.1 ПКУ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

ІПК ГУ ДФС у Харкiвськiй області
від 10.05.2018 р. № 2065/ІПК/20-40-13-11-11

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»