За працівниками, призваними на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову (ч. 3 ст. 119 КЗпП).

Тобто зазначеній категорії працівників на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення здійснюється нарахування та виплата середнього заробітку за рахунок роботодавця.

Документами, що є підтвердженням для роботодавця про проходження військової служби його працівника (у тому числі за призовом осіб офіцерського складу), можуть бути довідка, яка надається військовим комісаріатом або військовою частиною на запит роботодавця, або Витяг з наказу військового комісаріату, або Витяг з наказу військової частини про проходження громадянами військової служби.

У разі прийняття на місце працівника, який проходить військову службу за призовом осіб офіцерського складу, нового співробітника за строковим трудовим договором, у договорі вказується, що він діє на період проходження працівником військової служби.

Працівник повинен прибути на роботу після звільнення його з військової служби, взяття на військовий облік та у разі необхідності проїзду до місця проживання (перебування).

Лист Мінсоцполітики
від 27.09.2017 р.
№ 2447/0/101-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»