Порядок планування та проведення страховим експертом перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи у суб'єктів господарювання визначається розділами V та VI Положення № 63, затверджено постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.12.2011 р. № 63 (далі - Положення № 63). Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних і квартальних планів роботи страхових експертів. Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за критеріями, зазначеними у пункті 6.6 Положення № 63.

Запитання: у яких випадках можливе перенесення строків проведення планової перевірки?

Відповідь: перенесення строків проведення планової перевірки Інструкцією № 29 не передбачено. Водночас, у разі, якщо страхувальник не може прийняти перевіряючих з об'єктивних причин (хвороба, відпустка, відрядження) керівника або уповноважених осіб, які відповідають за використання коштів Фонду, то у такому випадку страхувальник має надіслати листа до органу Фонду з проханням перенести строк перевірки з викладенням причин неможливості її проведення.

Згідно з пунктом 5.7 Положення № 63 з поважних причин страховому (головному страховому) експерту дозволяється переносити термін виконання окремих запланованих робіт за узгодженням з керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Запитання: якщо про перевірку підприємство дізналось у день приходу інспекторів (повідомлення надсилалось Фондом, але не було отримано на пошті), керівник у відрядженні: чи можливе перенесення перевірки?

Відповідь: згідно з пунктом 3.4 Інструкції № 29 планова перевірка проводиться за умови письмового повідомлення страхувальника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення такого заходу. Повідомлення надсилається страхувальнику рекомендованим листом чи телефонограмою або надається під розписку керівнику чи головному бухгалтеру цього страхувальника або уповноваженій керівником особі. Фонд отримує поштове повідомлення про вручення підприємству або підприємцеві такого рекомендованого листа, у якому зазначено дату його отримання.

Відповідно до розділу III Положення № 63 - страхові експерти наділені правом, зокрема: безперешкодно та у будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань; вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а Держпраці, - подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.

Запитання: яка відповідальність за недопуск до проведення планової перевірки?

Відповідь: згідно з пунктом 3.5 Інструкції № 29, у разі якщо страхувальник відмовляється від проведення планової або позапланової перевірки, посадовими особами органу Фонду складається акт про відмову від допуску до перевірки у довільній формі, який вручається керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру) або уповноваженій керівником особі під розписку або направляється рекомендованим листом. На підставі п. 3 ч. 1 ст. 10 Закону № 1105 Фонд має право зупиняти виплати з Фонду у разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

Запитання: чи може суб'єкт господарювання здійснювати відеофіксацію процесу перевірки Фондом?

Відповідь: законодавством України про соціальне страхування та іншими нормативно-правовими документами Фонду відеофіксація процесу перевірки не передбачена.

Лист ФССУ від 12.03.2018 р. № 6-29-794

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»