Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, які офіційно оприлюднені на веб-сайті Мінфіну. Порядок складання фінзвітності та консолідованої фінзвітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Змінами, прийнятими Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в листопаді 2011 року, передбачено, що МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набирає чинності з 01.01.2015 р.

Таким чином, під час складання фінансової звітності за МСФЗ застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» є не обов’язковим, але допускається.

 Лист Мінфіну від 12.07.2012 р. № 31-08410-07-10/17502

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»