Підставою для її розроблення стала потреба вдосконалити вимоги щодо організації готівкового обігу і ведення касових операцій у банківській системі в особливий період з огляду на:

  • соціально-політичну ситуацію, що склалася на сьогодні в Україні,
  • суттєві структурні зміни, що відбулися у НБУ,
  • прийняття ряду нормативно-правових і розпорядчих актів НБУ, норми яких потребували урахування у нормативно-правовому акті НБУ.

Зокрема, у зв’язку із централізацією та виключенням зі структури НБУ територіальних управлінь, Постанова № 51 унормовує дії представників НБУ в регіонах в особливий період, а також порядок роботи в цей період відділів (управління) грошового обігу Департаменту грошового обігу в регіонах.

Крім того, прийнятий нормативно-правовий документ урегульовує порядок роботи з готівкою уповноважених та залучених банків в особливий період.

Постанова № 51 розроблена на заміну низки застарілих нормативно-правових актів, і отже, визнає такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку "Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період", від 12.02.2004 р. № 46;

2) постанову Правління Національного банку "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період" від 18.05.2007 р. № 189,

3) постанову Правління Національного банку "Про внесення змін до Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період" від 03.03.2015 р. № 157.

Постанова НБУ
"Про затвердження Положення
про організацію готівкового обігу
і ведення емісійно-касових операцій
у банківській системі в особливий період"
від 05.05.2018 р. № 51
Набрала чинності 11 травня 2018 року

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»