У випадку продажу основних засобів (у т.ч. у разі їх переведення у групу необоротних активів, утримуваних для продажу), які використовуються у господарській діяльності, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

При цьому на вартість необоротних активів, утримуваних для продажу коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ, не здійснюється.

Таке роз’яснення опублікувала ДФС в підкатегорії 102.05 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»