Якщо платником податків у рядку 25 Декларації, яка уточнюється, відображено суму податку з доходів нерезидентів, але за звітний період виплата доходу нерезидентам та сплата податку не здійснювались, то у звітній (звітній новій) Декларації у рядку 25 додатка ВП проставляється нульова сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду. Порівнюючи показник рядка 25 додатка ВП з відповідним показником рядка Декларації, яка уточнюється, визначається сума зменшення податкового зобов'язання з доходів (прибутків) нерезидентам у частині "Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів" (рядок 30 Декларації).

У разі виправлення помилок в уточнюючій Декларації в рядку 25 такої уточнюючої Декларації проставляється нульова сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду. На підставі порівняння показника рядків 25 такої Декларації та Декларації, яка уточнюється, визначається сума зменшення податкового зобов'язання з доходів (прибутків) нерезидентам у частині "Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів" (рядок 30 Декларації).

ПКУ не передбачено притягнення до відповідальності платника податків у разі виявлення контролюючим органом факту завищення податкових зобов'язань.

Водночас ПКУ передбачає застосування штрафу до платників податків у разі встановлення контролюючим органом порушень правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати (ст. 127 ПКУ).

Підкатегорія 102.25 «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»