Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань такої податкової накладної (1) за одним номером рядка податкової накладної обліковується дві та більше товарних позиції, (2) відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) та (3) коригування ціни відображалось у графі 8 розрахунку коригування до податкової накладної (далі — РК ) (замість графи 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування та відображення правильних показників товарних позицій, які у платника утворились в результаті таких коригувань, платнику необхідно скласти РК, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом сторнування рядків податкової накладної (далі — ПН), які в результаті попередніх коригувань містять помилки (неоднозначності), та додаванням нових рядків з правильними показниками.

При цьому, якщо відбувалось одночасне коригування кількісних та вартісних показників однієї товарної позиції (одночасно в одному рядку заповнювались графи 7-10) (неоднозначності) виявлено в двох і більше рядках, таке виправлення здійснюється окремо для кожного з таких рядків шляхом складання окремого РК до кожного окремого рядка ПН, який підлягає виправленню.

В такому РК:

у першому рядку:

 • у графі 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;
 • у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неоднозначностей»;
 • значення граф 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;
 • у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення графи 6 рядка ПН, що коригується;
 • графи 8 - 10 не заповнюються (залишаються пустими);
 • значення граф 11, 12 відповідає значенню відповідно граф 8, 9 рядка ПН, що коригується;
 • у графі 13 зі знаком «-» зазначається значення графи 10 рядка ПН, що коригується;

у другому рядку:

 • у графі 1 зазначається новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в ПН, що коригується (якщо в ПН, що коригується, було 10 позицій, то у графі 1 зазначається номер 11);
 •  у графі 2 зазначається причина коригування «Усунення неднозначностей»;
 • у графах 3-6 зазначаються номенклатура (назва), код та одиниця виміру товарної позиції, що коригується (зазначається з правильними показниками);
 • у графах 7 та 8 зазначаються правильні значення щодо кількості та ціни товарів/послуг;
 • графи 9-10 не заповнюються;
 • у графах 11, 12 та 13 зазначаються правильні дані щодо коду ставки та коду пільги (якщо операція пільгова) та правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ).

Таке роз’яснення опублікувала ДФС у підкатегорії 101.15 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»