Якщо після складання і реєстрації в ЄРПН податкової накладної в результаті послідуючих коригувань платником коригування ціни відображалось у графі 8 розрахунку коригування до податкової накладної (далі — РК) (замість графи 9 РК) або коригування кількості здійснювалось у графі 10 РК (замість графи 7) та в результаті таких коригувань кількість або обсяг дорівнюють нулю то з метою виправлення помилок, допущених при здійсненні такого коригування платнику необхідно скласти РК, за допомогою якого виправити такі помилки. Виправлення таких помилок здійснюється шляхом лише сторнування рядків податкової накладної (далі — ПН), які в результаті попередніх коригувань містять помилки (нульові значення ціни при наявності кількості товару/послуги або при наявності обсягу містять нульове значення кількості товару/послуги). Додавання нових рядків податкової накладної при здійсненні такого коригування не відбувається.

В такому РК:

  • у графі 1 зазначається № за порядком рядка ПН, який коригується;
  • у графі 2 зазначається причина коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості» або «зменшення кількості при нульовому обсягу» (в залежності від ситуації);
  • значення графи 3-6 відповідає значенню відповідно граф 2-5 рядка ПН, що коригується;
  • у графі 7 зі знаком «-» зазначається значення кількості, що залишилось в результаті попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у графі 2 причини коригування «зменшення кількості при нульовому обсягу»);
  • графи 8-12 не заповнюються;
  • у графі 13 зі знаком «-» зазначається обсяг, що залишився в результаті попереднього коригування (заповнюється у разі зазначення у графі 2 причини коригування «зменшення обсягу при нульовій кількості»).

Таке роз’яснення опублікувала ДФС у підкатегорії 101.15 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»