У разі здійснення в 2018 році господарських операцій з нерезидентами, зареєстрованими у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині, за відсутності інших критеріїв, визначених у підпунктах «а»,«б», «г»,«ґ» п.п.39.2.1.1 ПКУ, вони будуть визнаватися контрольованими у разі одночасного виконання таких умов:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за 2018 податковий (звітний) рік;
  • обсяг господарських операцій платника податків з таким контрагентом (визначений за правилами бухгалтерського обліку), здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків).

Приклад 1. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов’язаною особою – нерезидентом із Латвійської Республіки. Річний дохід підприємства у 2018 році становить 180 млн. гривень.

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з цим нерезидентом, становить 37 млн. гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 – 12,5 млн. гривень.

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, визнаються контрольованими та підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за 2018 рік.

Приклад 2. Підприємство у 2018 році здійснювало господарські операції з непов’язаною особою – нерезидентом із Грузії. Річний дохід платника податків у 2018 році перевищує 150 млн. гривень.

Загальний обсяг господарських операцій платника податків, здійснених протягом 2018 звітного року з нерезидентом із Грузії, становить18 млн. гривень. З них здійснених у період з 01.01.2018 по 06.03.2018 – 7 млн.гривень.

Господарські операції, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими.

Відповідні висновки містить лист ДФС від 02.05.2018 р. № 12908/7/99-99-15-02-01-17. Він повязаний із тим, що з переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 ПКУ, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1045, виключено такі держави: Грузія, Республіка Естонія, Латвійська Республіка, Республіка Мальта та Угорщина. А в період із 01.01.2018 по 06.03.2018 ці держави перебували у переліку «низькоподаткових юрисдикцій» для цілей трансфертного ціноутворення.

Також ДФС відзначає: якщо з урахуванням вартісних критеріїв, визначених у п.п. 39.2.1.7 ПКУ, господарські операції  з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, зареєстрованих у Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта або в Угорщині, здійснені в період з 01.01.2018 по 06.03.2018, не визнаються контрольованими, платники податків мають збільшити фінансовий результат за підсумками І кварталу 2018 року на суму 30% вартості таких товарів (робіт, послуг).

У разі незастосування платником податків різниці відповідно до п.п. 140.5.4 ПКУ обґрунтування «ринковості» цін таких операцій згідно з методологією трансфертного ціноутворення платник податків має надати на вимогу контролюючого органу під час документальної перевірки та/або у випадках, передбачених п. 73.3 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»