Інформація, яка має бути зазначена платником податків у документації з трансфертного ціноутворення відповідно із пп. "ґ" пп. 39.4.6 ПКУ не обмежується випадками, коли передача нематеріальних активів (далі —НМА) відбувалась під час здійснення контрольованої операції, щодо якої готується відповідна документація.

Відомості про участь платника податків у передачі НМА у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків, є частиною будь-якої документації з трансфертного ціноутворення, яку складає (готує) платник податків.

Якщо платник у звітному та/або у попередньому році брав участь у передачі НМА, у документації з трансфертного ціноутворення, з урахуванням рекомендацій, викладених у Розділі VI "Особливі міркування щодо нематеріальних активів" Настанов Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб, доцільно зазначити наступну інформацію щодо НМА, які було передано:

  • опис та характеристики НМА (зокрема ексклюзивність, ступінь і тривалість правового захисту, географічна сфера застосування, термін корисного використання, господарський процес, в якому використовується НМА, стадія розробки тощо);
  • відомості про юридичного власника НМА;
  • відомості щодо особи-контрагента, яка брала участь у переданні НМА;
  • договірні умови, що стосуються передання НМА;
  • розмір та форма виплаченої компенсації за передання НМА;
  • економічні наслідки для платника податків від участі у переданні НМА та їх вплив на результати його економічної діяльності у звітному та/або попередньому році.

Обсяг, зміст та деталізація відомостей щодо передачі НМА, які зазначаються платником податків у документації з трансфертного ціноутворення відповідно пп. "ґ" пп. 39.4.6 ПКУ, залежить від фактів та обставин конкретного випадку передачі НМА.

ІПК ДФС від 23.04.2018 р. № 1830/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»