До товариства (платника ПДВ), як орендодавця, звернулось державне підприємство із пропозицією щодо укладення договору оренди нежитлового приміщення для розміщення у ньому територіального сервісного центру. Оскільки зазначений потенційний орендар є державним органом, що фінансується в межах видатків з відповідного бюджету, але розміщення якого призведе до значного приросту відвідувачів торговельно-розважального центру і істотно збільшить його комерційну привабливість для інших потенційних орендарів та буде сприяти активізації заповнення наявних торгових площ, сторонами досягнуто згоди про встановлення орендної плати в розмірі 10 грн (в т.ч. ПДВ) за 1 м2.

Норми ПКУ (не враховуючи норми для окремих (специфічних) видів операцій):

  • встановлюють, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим (п. 188.1 і пп. 14.1.71 ПКУ);
  • визначають обов’язкові умови відповідності ціни поставки (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах (пп. 14.1.219 ПКУ);
  • передбачають можливість доведення невідповідності договірної ціни рівню ринкових цін.

Враховуючи викладене, у розумінні норм ПКУ звичайною ціною для здійснення розрахунку бази оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг є ціна, визначена зацікавленими сторонами у цивільно-правовому договорі, яка водночас повинна відповідати ринковій ціні (ціні, що склалася на ринку товарів/послуг).

При з’ясуванні ринкових цін на послуги з передачі в найм (оренду) нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) необхідно враховувати:

  • належність будівель та споруд до однакових класифікаційних типів (з урахуванням їх функціонального призначення) згідно з Державним класифікатором будівель;
  • їх площу;
  • місцезнаходження тощо.

Для визначення ринкової ціни необхідно з’ясовувати джерела інформації про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівнянних економічних (комерційних) умовах. У даному випадку, джерелом інформації про звичайну ціну можуть бути аналогічні ціни на оренду аналогічних приміщень у зазначеному торговельно-розважальному комплексі.

Визначати ринкові ціни слід враховуючи дані цих джерел та обов’язково враховуючи ідентичність (спорідненість, порівнянність) об’єктів оренди.

Відповідно до норм п. 201.4 ПКУ, платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до ст. 188 і ст. 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну на суму ПДВ, розраховану виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ, то платнику ПДВ загрожує штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування, а при повторному порушені протягом 1095 днів — у розмірі 50% (п. 123.1 ПКУ).

ІПК ДФСУ від 20.04.2018 р.
№ 1734/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»