Для отримання висновку резиденти подають МЕРТ документи, визначені п. 4 Порядку № 1409. Датою подання документів, на підставі яких видається висновок, вважається дата їх реєстрації в МЕРТ.

Строк продовження розрахунків не може починатися раніше дати реєстрації в МЕРТ зазначених документів.

При цьому п. 6 Порядку № 1409 визначено, що резидент письмово повідомляє органові державної податкової служби за місцем його державної реєстрації про звернення до МЕРТ з метою одержання висновку.

МЕРТ розглядає подані резидентом документи протягом 10 робочих днів після їх реєстрації і видає висновок або письмово відмовляє у його видачі із зазначенням підстави.

Про видачу висновку МЕРТ інформує протягом п'яти робочих днів з дати його видачі Національний банк України та податківців.

Податківці в роз'ясненні із розділу 114.09 системи «ЗІР» зазначають: резидент письмово у довільній формі повідомляє контролюючий орган за основним місцем обліку про звернення до МЕРТ щодо одержання висновку про продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями у день реєстрації МЕРТ такого звернення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»