Порядок розрахунку індексу споживчих цін (далі - ІСЦ) для нарахування індексації зарплати визначено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 13.07.2003 р. № 1078 (далі - Порядок індексації). У цьому Порядку індексації наведено і приклади розрахунку ІСЦ, тому, якщо при його розрахунку керуватись Порядком індексації, кінцевий результат буде однаковим.

Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 затверджено Порядок розрахунку середньої заробітної плати (далі - Порядок). Якщо при розрахунку середньої заробітної плати керуватись даним Порядком, кінцевий результат буде однаковим.

Відповідні тези містить листі Держпраці від 24.01.2018 р. № 503/4/4.3-дп-18.

Схоже мова йде про випадки, коли при обрахунку бухгалтером та інспектором праці суми індексації або середнього заробітку різняться. Держпраці наголошує, що таке неможливо, якщо дотримуватися відповідних норм.

 Проте, приміром, Порядок № 100 не містить норми, яка вказує скільки ж знаків після коми залишати в коефіцієнту коригування середнього заробітку. А про кількість знаків після коми для обчисленого приросту ІСЦ можна дізнатися лише із прикладів до Порядку № 1078.

Водночас Держпраці нагадує: якщо під час проведення інспекційного відвідування буде встановлено порушення Порядку індексації, то у інспектора праці будуть підстави для застосування до юридичної чи фізичної особи - підприємця, які використовують найману працю, штрафу, передбаченого абзацом 4 ч. 2 ст.і 265 КЗпП за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Згідно з пунктом 29 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295, заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

За невиконання припису інспектора праці, відповідно до вимог ст. 1886 КУпАП, передбачено накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 100 НМДГ (850-1700 грн).

Якщо роботодавець не згодний з рішенням інспектора праці, відповідно до вимог п. 30 Порядку № 295 припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»