ПКУ не встановлює окремий порядок розрахунку вартісного критерію річного доходу платника податків для цілей ТЦУ. Водночас для цілей пп. 134.1.1 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Отже, для цілей ст. 39 ПКУ розрахунок річного доходу здійснюється відповідно до вимог, встановлених пп. 134.1.1 ПКУ.

При цьому у рядку 01 Податкової декларації з податку на прибуток зазначається дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, включаючи дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Враховуючи те, що пп. 39.2.1.7 ПКУ визначено, що до обсягу річного доходу не включаються непрямі податки, обсяг річного доходу платника податків від будь-якої діяльності для цілей трансфертного ціноутворення розраховується як сумарне значення таких показників Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2:

  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000);
  • інші операційні доходи (ряд. 2120);
  • дохід від участі в капіталі (ряд. 2200);
  • інші фінансові доходи (ряд. 2220);
  • інші доходи (ряд. 2240).

Податківці в ІПК від 17.04.2018 р. № 1687/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначили, що дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується для обчислення річного доходу (50 млн. грн) платника податків від будь-якої діяльності для цілей ТЦУ та не враховується для обчислення обсягу господарських операцій (5 млн. грн) платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення.

При цьому сума нарахованих процентів на користь пов'язаної особи - нерезидента враховується для обчислення обсягу господарських операцій (5 млн. грн) платника податків.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»