Мін’юст нагадав, що на сьогодні мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю законодавчо не визначений. Водночас прийняття рішення про зменшення статутного капіталу й, зокрема, про ліквідацію товариства належить до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства (ч. 2 ст. 52 і ст. 59 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII, далі — Закон про господарські товариства). При цьому зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, установленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань товариства та відшкодування їм збитків (ч. 7 ст. 52 Закону про господарські товариства).

Нагадаємо: відповідно до ч. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою ніж статутний капітал, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу й зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Лист Мін’юсту від 27.09.2013 р. № 903-0-3-13/8.1

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»