З 06.08.2013 р. запрацювало Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611, яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво.

Незважаючи на те, що ним не передбачено застосування типових форм з обліку та списання основних засобів для бюджетних установ, Мінфін наголошує, що залишається чинним наказ ГУ Держказначейства України та Держкомстату України від 02.12.1997 р. № 125/70. Ним затверджено Типові форми з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання.

Тому бюджетні установи мають керуватися його нормами під час оформлення господарських операцій із надходження та вибуття необоротних активів.

Лист Мінфіну від 25.10.2013 р. № 31-08420-07-10/31211

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»