ДФСУ на своєму офіційному веб-сайті опублікувала Проект наказу Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Проект наказу підготовлено у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р. № 2245-VIII, яким, зокрема, було запроваджено встановлення єдиного строку подання річної податкової декларації з податку на прибуток, оновлення різниць, передбачених для коригування фінрезультату до оподаткування, зменшення податку на прибуток на суму сплаченого акцизного податку, розширення кола платників, звільнених від оподаткування прибутку підприємств.

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897. Такі зміни, зокрема, передбачають:

  • перейменування рядка «Код за ЄДРПОУ» в декларації з податку на прибуток і додатках до неї на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта». При цьому у такому рядку має зазначатися код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  • проставляння у рядку 9 декларації з податку на прибуток відмітки платниками єдиного податку;
  • доповнення додатка ЗП до декларації з податку на прибуток новим рядком 16.5 «Сума сплаченого за поточний податковий (звітний) період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у товарних під категоріях  2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10 згідно з УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 8602 10 00 00, 8704 10 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (згідно з пунктом 15 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)»;
  • нову редакцію додатка РІ до рядка 03 РІ декларації.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»