Держстат надав роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства», яку подають до органу державної статистики за своїм місцезнаходженням юридичні особи (підприємства) усіх видів економічної діяльності (крім банків, бюджетних установ, страхових компаній і недержавних пенсійних фондів).

Цей звіт має відображати показники, сформовані з використанням:

  • регістрів бухгалтерського обліку;
  • Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва (далі — спрощений План рахунків), затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186,
  • Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі — План рахунків) та Інструкції про застосування Плану рахунків, затверджені наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 — якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків;
  • НП(С)БО;
  • міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
  • первинних документів, необхідних для складання показників зі статистики праці.

При цьому вартісні показники звіту, де одиницями вимірювання є тисячі гривень з одним десятковим знаком, не мають включати інформацію щодо ПДВ.

Звіт має містити дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження. За відсутності даних звіту у відповідних рядках (графах) потрібно поставити прочерки.

Окрім наведених вище загальних положень, роз’яснення Держстату включає порядок заповнення кожного з розділів форми № 1-підприємництво (коротка) (річна).

Роз’яснення Держстату від 16.08.2013 р. № 18.1-12/11

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»