Платник податків відповідно до Податкового кодексу України (далі — ПКУ) має право оскаржити рішення міндоходівців. Контролюючий орган, який розглядає таку скаргу, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків.

При цьому керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги понад 20-денний строк, але не більше ніж 60 календарних днів, і письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку.

У разі коли останній день строків, про які йшлося вище, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків уважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 56.13 ПКУ).

При цьому як Міндоходів, так і суди зазначають, що переносити строк, якщо його останній день припадає на вихідний чи святковий день, можна лише в межах двадцятиденного строку. Якщо ж контролери визначили дату самостійно (у межах 60 днів) і не перевірили, чи не припадає на цей день вихідний, переносити час відповіді заборонено. У такому випадку скарга повинна бути розглянута, а відповідь надана в останній робочий день такого строку.

Лист Міндоходів від 11.07.2013 р. № 99-99-10-02-02-18/62/2339

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»