Кабмін затвердив Порядок, який визначає механізм відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII надається державна підтримка, перелік документів, що подаються для відбору, та критерії відбору й визначення форми надання державної підтримки.

Відбір здійснюється на конкурсних засадах конкурсними комісіями, які утворюються органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування, що приймають рішення про надання державної підтримки, крім відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких державна підтримка надається у формі державних гарантій, який здійснюється конкурсною комісією, що утворюється Мінекономрозвитку.

Для участі у відборі суб’єкти інвестиційної діяльності подають відповідальному органові заяву за визначеною ним формою, до якої додаються, зокрема, такі документи:

  • витяг із Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій;
  • експертний висновок Мінекономрозвитку за результатами проведення оцінки економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту;
  • результати незалежної експертизи проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного проекту (у разі наявності);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі наявності);
  • довідка про відсутність простроченої заборгованості:

- зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом доходів і зборів;

- із заробітної плати працівникам суб’єкта інвестиційної діяльності;

  • документ про відсутність стосовно суб’єкта інвестиційної діяльності порушеної справи про банкрутство.

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка» від 13.11.2013 р. № 835.

Набирає чинності з дати офіційного опублікування.

Станом на 21.11.2013 р. не опублікована
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»