НБУ у своєму листі зазначив, що питання, пов’язані з декларуванням резидентами валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, урегульовані законодавством України, зокрема:

  • ст.ст. 1 та 5 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» від 18.06.1994 р. № 319/94 (даліУказ Президента);
  • ст. 9 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93;
  • наказом Мінфіну «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» від 25.12.1995 р. № 207 (далінаказ № 207).

Так, ст. 1 Указу Президента встановлено обов’язковість щоквартального декларування суб’єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності наявності валютних цінностей, що належать їм і знаходяться за межами України.

При цьому відповідно до п. 2 наказу № 207 декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в регіональних відділеннях НБУ та в ДПІ за місцезнаходженням суб’єктів підприємницької діяльності. Спільним листом НБУ від 17.04.2003 р. № 28-311/1929-2823 та ДПАУ від 17.04.2003 р.. № 3368/5/23-5316 указаний вище порядок декларування визначений тільки для тих резидентів України, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

Тобто на сьогодні декларуванню підлягають валютні цінності, доходи та майно, які перебувають за межами України, тільки тих фізичних осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

Лист НБУ від 17.09.2013 р. № 28-309/13255

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»