Роботодавець у місяці нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами може нараховувати ЄСВ у розмірі 22% лише на суму такої допомоги, якщо база нарахування ЄСВ за майбутні періоди остаточно не відома.

Якщо ж загальна база для нарахування ЄСВ роботодавцю відома та вона не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ.

Своєю чергою, підтвердженням установлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності.

Нарахування ЄСВ працівнику — особі з інвалідністю здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, та закінчується датою припинення інвалідності.

Тож, у разі якщо працівник надає роботодавцеві в місяці встановлення йому інвалідності листок непрацездатності за минулі періоди, тоді роботодавець нараховує ЄСВ за такі періоди в розмірі 8,41%. Якщо працівник надає роботодавцеві в місяці нарахування, у якому скасована інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22%.

Відповідні пояснення наведено в ІПК ДФС від 17.01.2018 р. № 183/6/99-99-13-02-03-15/ІПК.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»