МВС затвердило Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, далі — Інструкція (наказ від 04.10.2013 р. № 950).

Цим документом встановлено порядок оформлення в органах внутрішніх справ матеріалів про адмінправопорушення та порядок розгляду справ про адмінправопорушення, а також визначено порядок контролю за дотриманням законодавства під час оформлення матеріалів про адмінправопорушення.

Під час учинення адмінправопорушення посадові особи органів внутрішніх справ складають протокол про адміністративне правопорушення. Протокол складається на спеціальному бланку, на якому проставлено відповідні серія та номер. При цьому всі реквізити заповнюються розбірливим почерком, державною мовою. Закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того як протокол підписано особою, стосовно якої його складено, не допускається.

Безпосередній контроль за дотриманням посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на заступника начальника — начальника міліції громадської безпеки органу внутрішніх справ.

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України, затверджена наказом МВС «Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України» від 04.10.2013 р. № 950.

Набирає чинності після офіційного опублікування.
Станом на 19.11.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»