ДФС розроблено проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків».

Основною метою підготовки цього проекту є приведення у відповідність процедури формування плану-графіка здійснення документальних планових перевірок платників податків, затвердження переліку ризиків господарської діяльності платників податків та їх поділу за ступенями до вимог ПКУ та МКУ.

Заплановано підкоригувати розділ III «Документальні планові перевірки самозайнятих осіб».

Так, розділ поділятиметься на такі групи:

I група — платники податків — фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік не перевищує 20 млн грн;

II група — платники податків — фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік становить 20 млн грн або більше та при цьому не перевищує 100 млн грн;

III група — платники податків — фізичні особи, у яких обсяг доходу за рік перевищує 100 млн грн.

Слід очікувати також на розширення критеріїв відбору платників податків. Зокрема для юридичних осіб — на декілька позицій, а саме:

• здійснення операцій із реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) нижче собівартості;

• різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 10% собівартості реалізованої продукції;

• декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій;

• зростання вдвічі та більше кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів;

• сума інших операційних витрат, витрат на збут й адміністративних витрат перевищує собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

• інші операційні витрати перевищують суму матеріальних затрат і витрат на оплату праці.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»