Особа – договір про спільну діяльність в обов’язковому порядку має бути зареєстрована платником ПДВ без утворення юридичної особи, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такому договору протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

При цьому договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи, зареєстрований платником ПДВ, зобов’язаний подавати до контролюючих органів у порядку, установленому податковим і митним законодавством, декларації, звітність й інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, і сплачувати податки та збори в строки та в розмірах, установлених ПКУ та законами з питань митної справи.

Крім того, оператор спільної діяльності зобов’язаний складати окремий баланс, звіт про фінансові результати, а також форми, які необхідні учасникам спільної діяльності без створення юридичної особи для складання власної фінансової звітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов’язаннях.

У разі отримання прибутку в межах договору про спільну діяльність такий прибуток розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно, якщо інше не передбачено договором. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору простого товариства в межах спільної діяльності, є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи — учасника простого товариства.

ІПК ДФСУ від 02.01.2018 р.
№ 6/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»