У випадку продажу основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за первісною вартістю), які використовуються в господарській діяльності й підлягають амортизації в податковому обліку, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку, та зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Своєю чергою, на вартість необоротних активів, утриманих для продажу (запасів), коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до п. 138.1 та п. 138.2 ПКУ не здійснюється та рядки 1.1.2 і 1.2.2 Додатка Р1 «Різниці» до рядка 03 Р1 декларації з податку на прибуток не заповнюються.

Такі умовиводи зробила ДФСУ в ІПК від 28.12.2017 р. № 3186/6/99-99-15-03-02-15/ІПК.

Зі свого боку, зауважимо: коли керівництво підприємства приймає рішення про те, що об’єкт основних засобів буде проданий, його слід перевести до складу необоротних активів, утримуваних для продажу згідно з п. 1 р. II П(С)БО 27.

Тобто перед продажем основний засіб, як правило, переводять до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. І якщо слідувати такій логіці податківців, то коригувати фінрезультат до оподаткування під час продажу таких активів не потрібно. Водночас потреба в коригуванні фінрезультату до оподаткування навряд чи колись виникне. Адже, як уже зазначалося, перед продажем основні засоби зазвичай переводяться до складу необоротних активів, утримуваних для продажу.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»