Нацбанк виклав у новій редакції Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України.

Мета такого кроку регулятора — зробити Положення більш клієнтоорієнтованим, з однотипним описом усіх процесів, операцій і правил обслуговування клієнтів, а також привести Положення до єдиних базових вимог до здійснення депозитарної діяльності в Україні та міжнародних стандартів депозитарного обліку.

Нове Положення має не лише більш логічну та зручну структуру документа, а й містить такі новації:

  • запроваджено нові моделі розрахунків, які відкриють альтернативні можливості для учасників фондового ринку під час роботи з державними цінними паперами;
  • урегульовано порядок проведення розрахунків за принципом «поставка цінних паперів без оплати» для забезпечення проведення розрахунків за державними цінними паперами на позабіржовому ринку в умовах, коли сторони не вимагають гарантій розрахунків із боку інфраструктури фондового ринку й урегульовують їх порядок умовами договору;
  • для нових клієнтів депозитарія Національного банку спрощено процедуру відкриття рахунка.

Положенням також запроваджуються додаткові заходи щодо забезпечення прав інвесторів.

Тож, упроваджується можливість відкриття так званих «сегрегованих рахунків» — окремих персоніфікованих рахунків для всіх типів депонентів на рівні депозитарія Національного банку. Це допоможе одночасно і спростити ведення обліку цінних паперів, і підвищити надійність збереження інформації про права на цінні папери клієнтів. На доповнення, такий крок сприятиме більшій гнучкості в обслуговуванні, а також розширенню переліку послуг, які депозитарні установи надають своїм клієнтам.

Крім того, з метою збереження прав на активи, що обліковуються в депозитарній установі, яка припиняє діяльність, були чітко врегульовані процедури роботи з такими активами. Це стане ще одним кроком із підвищення рівня захисту прав інвесторів.

У новому Положенні також створено правове підґрунтя для входження міжнародного депозитарія на український фондовий ринок. Із цією метою унормовано порядок взаємодії з міжнародними депозитаріями й обслуговування операцій на рахунку депозитарія, відкритому в міжнародному депозитарії, так само, як і порядок відкриття й обслуговування рахунка міжнародного депозитарія в депозитарії Національного банку.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 21.12.2017 р. № 140. Основна частина положення набирає чинності 22 грудня 2017 року, окрім деяких новацій, які набирають чинності 02 квітня 2018 року, після впровадження оновленого програмного забезпечення депозитарія.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»