У новій редакції викладено додатки 1–4 до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», якими затверджено форми балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів.

Це сталося завдяки наказу Мінфіну від 29.11.2017 р. № 976 (далі — Наказ № 976), який набирає чинності 1 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

У новій редакції викладено й Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307.

Серед змін, унесених Наказом № 976, також передбачаються такі новації:

1. Плодоносні рослини, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, обліковуються у складі основних засобів.

2. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та низка НП(С)БОДС не застосовуються при здійсненні операцій із виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України до 01.01.2019 (раніше було — до 2018 року).

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»