Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію місцевих загальних судів у різних областях України. Замість існуючих будуть створені окружні суди.

Питання про ліквідацію та створення судів в Одесі буде додатково вивчено.

Відповідні рішення № 4235/0/15-17 і № 4236/0/15-17 були прийняті ВРП 21 грудня.

Президент повинен видати відповідні укази не пізніше 31 грудня 2017 року.

Гарантії судді в разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду закріплено статтями 53, 82 Закону «Про судоустрій та статус суддів».

Згідно із ч. 3 ст. 17 Закону, систему судоустрою складають місцеві суди, апеляційні суди, Верховний Суд.

Частиною 1 ст. 21 Закону визначено, що місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному чи декількох районах або районах у містах, або в місті, або в районі (районах) і місті (містах).

Районні, міжрайонні, районні в містах, міські, районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого поширюється на відповідну територію.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»