НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.

НП(С)БОДС 136 не поширюється на:

  • землі сільськогосподарського призначення;
  • нематеріальні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими НП(С)БОДС;
  • сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання;
  • продукти переробки сільськогосподарської продукції;
  • біологічні активи, які використовуються в процесі діяльності, не пов’язаної із сільськогосподарською діяльністю;
  • плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими НП(С)БОДС.

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції наведені в додатку до НП(С)БОДС 136.

НП(С)БОДС 136 затверджено наказом Мінфіну від 15.11.2017 р. № 943 та набирає чинності 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»