У доповнення до інформації щодо механізму зміни номенклатури товарів/послуг у податкових накладних (повідомлення від 13.12.2017) ДФСУ повідомила:

1) у разі якщо до зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної (далі — ПН) платником податку складено та зареєстровано в ЄРПН розрахунки коригування (далі — РК), якими доповнено номенклатуру постачання товарів/послуг, але в графі 1 «№ з/п рядка ПН, що коригується» Розділу Б табличної частини РК (далі — номер рядка ПН) по всіх доданих товарних позиціях указано однакове (дублююче) значення номера рядка ПН (наприклад, «1»), то у випадку, якщо надалі може виникнути необхідність коригування таких товарних позицій, платнику податку необхідно скласти РК, у якому:

  • сторнуються товарні позиції, щодо яких указано однакове (дублююче) значення номера рядка ПН (наприклад, «1»), шляхом зазначення в окремих рядках РК усіх товарних позицій, що містилися в попередньо зареєстрованих ПН і РК до них. Водночас у графі 7 «Коригування кількості/ зміна кількості, об’єму, обсягу (-) (+)» указуються показники зі знаком «мінус», а також в інших графах зазначаються відповідні значення одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, які вказані в зареєстрованих ПН і РК до них по таких товарних позиціях. У графі 1 рядка РК указується номер рядка, який був зазначений у ПН, та зареєстрованих до неї РК, по таких товарних позиціях;
  • додаються всі товарні позиції, щодо яких у попередніх РК указано однакове (дублююче) значення номера рядка ПН (наприклад, «1») із відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, але при цьому в графі 1 рядка РК, яким уводиться товарна позиція, зазначається новий черговий порядковий номер рядка ПН, який не зазначався раніше в ПН, що коригується;
  • у графі 2 РК до ПН у всіх рядках, які заповнюються, зазначається причина коригування — «Зміна номенклатури»;

2) у разі якщо платником податку в період із 20.11.2017 по 14.12.2017 були подані для реєстрації в ЄРПН РК до зареєстрованої в ЄРПН ПН для зміни номенклатури товару, але РК, за яким/якими відбулося сторнування показника «Обсяги постачання» по всіх товарних позиціях ПН, були зареєстровані в ЄРПН, а РК, за яким/якими повинно було відбутися доповнення ПН новими товарними позиціями, у ЄРПН не були зареєстровані, платнику податку слід подати на реєстрацію замість РК, реєстрація якого/яких не відбулася, один РК, у якому:

  • додати нові товарні позиції з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, але при цьому в графі 1 того рядка РК, яким додається товарна позиція, указати новий черговий порядковий номер рядка ПН, який не зазначався раніше в ПН, що коригується (доповнити ПН новим рядком);
  • у графі 2 РК до ПН у всіх рядках, які заповнюються, зазначити причину коригування — «Зміна номенклатури»;

3) у разі якщо після реєстрації ПН у ЄРПН у платника податку надалі виникає необхідність доповнення ПН новою чи новими товарними позиціями на заміну вже вказаних або у зв’язку зі зменшенням обсягів постачання по окремій або окремих товарних позиціях, платнику податку слід у РК:

  • сторнувати (або зменшити) показник «Обсяги постачання» по відповідній товарній позиції або по декількох товарних позиціях із відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, при цьому в графі 1 рядка РК, яким сторнується товарна позиція, указати порядковий номер рядка ПН, за яким була зазначена ця товарна позиція в ПН, що коригується;
  • додати нові товарні позиції з відповідними значеннями ціни, кількості, одиниці виміру, коду товару/послуги, ставки, найменування, але при цьому в графі 1 рядка РК, яким уводиться товарна позиція, зазначається новий черговий порядковий номер рядка ПН, який не зазначався раніше в ПН, що коригується.
  • у графі 2 РК до ПН у всіх рядках, які заповнюються, зазначити причину коригування — «Зміна номенклатури».

Таке повідомлення опублікувала на своєму офіційному веб-сайті ДФСУ.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»