Мінфін оприлюднив проект наказу «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору».

У ньому йдеться про ув’язку між собою показників форм звітності:

  • № 1-дс «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
  • № 2-дс «Звіт про фінансові результати»;
  • № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів»;
  • № 4-дс «Звіт про власний капітал»;
  • № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»