Мінфін виклав на своєму офіційному веб-сайті текст Додатка В до оновленого МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

У цьому додатку врегульовано перехідні моменти щодо змін у міжнародних стандартах, зокрема, передбачається, що МСФЗ 9 є обов’язковим до застосування з 1 січня 2018 року та замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

МСФЗ 9 визначає принципи фінансової звітності щодо фінансових активів і фінансових зобов’язань, які забезпечать надання користувачам фінансової звітності доречної та корисної інформації, необхідної для виконання ними оцінки сум, строків і невизначеності майбутніх грошових потоків суб’єкта господарювання.

Роз’яснення стосовно переходу на МСФЗ 9 було надано листом НБУ від 13.12.2017 р. № 60-0004/83906.

Окрім того, про перехід на МСФЗ 9 банками йшлося в листі НБУ від 15.07.2016 р. № 60-0005/59146.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»