Виправлення помилок, що були допущені в додатку 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» та які не вплинули на числові показники декларації, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку, до якого додається додаток 5 із відміткою «Уточнюючий».

Водночас у цьому випадку до графи 4 уточнюючого розрахунку переносяться показники декларації, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 — усі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (відповідають показникам із графи 4), а графа 6 не заповнюється.

Виправлення помилок у записах по контрагентах у додатку 5 проводиться способом коригування.

Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номера контрагента (далі — ІПН) (покупця або постачальника) в уточнюючому додатку 5:

1) повторюється помилковий запис ІПН, при цьому вартісні показники зазначаються зі знаком «-» (тобто сторнуються);

2) указується правильний запис за операціями з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);

3) підсумковий рядок «Усього за звітний період» не заповнюється.

ІПК ДФСУ від 14.12.2017 р.
№ 2994/6/99-95-42-03-15/ІПК

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»