В ІПК № 229/6/99-99-12-02-03-15/ІПК, датованій 17.05.2017, фахівці ДФСУ висловилися проти поширення податкової пільги, передбаченої  пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, на комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи тощо), які не мають характеристик будівель.

Власну позицію податківці аргументували посиланням на Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-200, зауваживши, що згідно із зазначеним Класифікатором до об’єктів нерухомості, на яких поширюється податкова пільга, надана пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ, належать об’єкти, які містяться в класі 1251 «Будівлі промислові». Тоді як «Споруди коксохімічних заводів» класифікуються за кодом 2303.4 Класифікатора в класі 2303 «Споруди підприємств хімічної промисловості» групи 230 «Комплексні промислові споруди» підрозділу 23 «Комплексні промислові споруди».

Зазначену ІПК (від 17.05.2017 № 229/6/99-99-12-02-03-15/ІПК) було скасовано в судовому порядку. Зокрема Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд в ухвалі від 10.10.2017 р. у справі № 804/3637/17, обґрунтовуючи власне рішення, акцентував увагу на відсутності підстав для висновку, що ДК 018-2000 був розроблений та може бути використаний із метою врегулювання правовідносин у сфері справляння податків і зборів.

Ба більше, на думку суду, ДФСУ, безпідставно використавши ДК 018-2000, помилково ототожнила різні типи об’єктів класифікації, що в ньому наведені, а саме — будівлі та споруди.

Згідно з п. 53.2 ПКУ, скасування судом індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.

11.12.2017 ДФСУ було видано нову ІПК із зазначеного питання (№ 2917/6/99-99-12-02-03-15/ІПК), у якій контролери продовжують наполягати на своєму: оскільки пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ передбачає виключення з об’єктів обкладення податком виробничих фондів — виробничих цехів, складських приміщень промислових підприємств, то для об’єктів цілісного майнового комплексу, які належать до категорії невиробничих фондів такого майна підприємства, не вбачається підстав застосовувати норми пп. «є» пп. 266.2.2 ПКУ.

Водночас податківці завважили: цілісний майновий комплекс підприємства складається з об’єктів, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність, де структурні підрозділи, наприклад, цехи (виробництва), можуть бути виділені у самостійні об’єкти й зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності (Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою КМУ від 10.09.2003 р. № 1440).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»