Комплект конструкторської й експлуатаційної документації та дослідні зразки засобів вимірювальної техніки для впровадження в серійне виробництво, відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», є нематеріальним активом, вартість якого зараховується на баланс підприємства та збільшує власний капітал.

Згідно з п. 292.3 ст. 292 ПКУ, до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку) (п. 292.13 ст. 292, пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Кодексу), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Податківці в ІПК від 11.12.2017 р. № 2929/ІПК/24-13-12-02-15 зазначили: зважаючи на викладене й відповідно до П(С)БО, вартість отриманих нематеріальних активів збільшує власний капітал підприємства, а до суми доходу юридичної особи — платника єдиного податку включається вартість безкоштовно отриманого комплекту конструкторської та експлуатаційної документації й дослідних зразків засобів вимірювальної техніки для впровадження в серійне виробництво.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»