Кабмін затвердив Порядок, який визначає процедуру погодження з Головою Ради міністрів АРК, головами місцевих держадміністрацій призначення на посаду та звільнення з посади (крім звільнення за власним бажанням) керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ, організацій Збройних Сил та інших військових формувань, МВС, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

Так, за наявності вакантної посади керівника підприємства керівник центрального органу виконавчої влади приймає в тижневий строк рішення щодо оголошення конкурсу на її заміщення. За результатами конкурсу він подає в 10-денний строк Голові Ради міністрів АРК, голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицію щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства, який є переможцем конкурсу.

У пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади щодо погодження призначення на посаду керівника підприємства зазначаються: П.І.Б., дата народження кандидата на посаду, громадянство, займана посада на час подання документів, посада, на яку пропонується призначити, рівень фахової та професійної підготовки, ділові та інші якості кандидата на посаду, наявність згоди кандидата на оброблення його персональних даних.

До зазначеної пропозиції додаються:

  • копія заяви кандидата на посаду;
  • біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою;
  • копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації кандидата на посаду, засвідчені підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою.

У пропозиції щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства зазначаються: П.І.Б, дата народження, громадянство, найменування займаної посади на час подання документів, підстава для звільнення. До зазначеної пропозиції додаються копія заяви про звільнення, біографічна довідка кандидата на посаду (з фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів), засвідчена підписом керівника кадрової служби, який скріплений печаткою.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погодження з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203» від 09.10.2013 р. № 818.

Набирає чинності з дати опублікування.
Станом на 18.11.2013 р. не опублікована

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»