У разі ліквідації частини окремого об’єкта основних засобів фінансовий результат до обкладення податком на прибуток потрібно:

  • збільшити на суму залишкової вартості такої частини окремого об’єкта основних засобів, визначеної відповідно до національних П(С)БО;
  • зменшити на суму її залишкової вартості, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Про це повідомляє ДФСУ в ІПК від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Зауважимо: у бухобліку в разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються, відповідно, на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта — п. 35 П(С)БО 7 «Основні засоби».

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»