Відповідно до розробленого указу Президента України «Про внесення змін до деяких указів Президента України», вносяться зміни до повноважень Міністерства соціальної політики України. Текст відповідного проекту надійшов на узгодження до СПО профспілок.

Зокрема передбачається, що Мінсоцполітики здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні інспекції соціального забезпечення в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у районах, районах у містах.

У результаті Мінсоцполітики й територіальні інспекції соціального забезпечення отримали повноваження:

  • здійснювати безперешкодно перевірки в адміністративних приміщеннях робочих органів виконавчих дирекцій Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — фонди) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, ознайомлюватися під час проведення перевірок з інформацією, документами та матеріалами й одержувати від фондів необхідні для виконання територіальних інспекцій соціального забезпечення копії або витяги з документів;
  • надавати в установленому порядку фондам до обов’язкового виконання приписи про усунення порушень законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • вносити фондам пропозиції про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, передавати матеріали про порушення до правоохоронних органів.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»