У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов’язань за умови, якщо це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету (пп. 39.5.4.1 ПКУ).

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, установленої під час здійснення контрольованої операції (пп. 39.5.4.2 ПКУ).

Додаток ТЦ «Самостійне коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку» до декларації з податку на прибуток (далі — додаток ТЦ) подається в разі проведення платником податку самостійного коригування, здійсненого відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ.

У графі 15 додатка ТЦ відображається сума коригування під час продажу товарів (робіт, послуг), у графі 17 — сума коригування в разі придбання товарів (робіт, послуг). При цьому сумарне значення коригувань, відображених у графах 15 та 17, визначається окремо стосовно товарів (робіт, послуг) та щодо цінних паперів.

Додаток ТЦ може подаватися платником податку і як звітний (звітний новий), і як уточнюючий.

Платник податків, який самостійно (у т.ч. за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується в разі подання уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік із метою здійснення самостійного коригування відповідно до ст. 39 ПКУ в строк не пізніше 1 травня року, наступного за звітним (абзаци 3–4 п. 50.1 ПКУ).

Отже, якщо виправлення показників додатка ТЦ здійснюється в уточнюючій декларації, то правильні значення коригування ціни під час продажу/придбання товарів (робіт, послуг) відображаються в рядках 15 та 17 додатка ТЦ до декларації з подальшим їх відображенням у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ уточнюючої декларації.

На підставі порівняння податкового зобов’язання такої декларації та декларації, яка уточнюється, визначаються суми збільшення податкового зобов’язання, пені та штрафу, які відображаються у частині «Виправлення помилок» (рядки 26, 29 та 30) декларації.

Разом з уточнюючою декларацією платник податку має право надати до контролюючого органу доповнення з поясненням проведених виправлень.

Таке повідомлення опублікувало на своєму офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Донецькій області.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»