МОН розробило проект наказу «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності».

Запропоновано встановити, що граничний розмір плати за проживання, послуги з експлуатації та господарського обслуговування (далі — проживання) у студентських гуртожитках закладів вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління МОН і МОЗ, та комунальної форми власності (далі — гуртожитки), виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків — 8 кв. м житлової площі), без урахування плати за житлово-комунальні послуги, з урахуванням ПДВ, установленого згідно із законом, не може перевищувати:

  • для студентів, вступників до закладів вищої освіти — 20% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії закладів вищої освіти відповідного рівня акредитації;
  • для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів — 20% їх академічної стипендії;
  • для курсантів невійськових закладів вищої освіти (далі — курсанти), які перебувають на державному утриманні, — 10% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії закладів вищої освіти відповідного рівня акредитації;
  • для студентів індустріально-педагогічних закладів вищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання та забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — 10% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії закладів вищої освіти відповідного рівня акредитації, а для осіб, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — 15% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії закладів вищої освіти відповідного рівня акредитації.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги, що надаються особам, які проживають у студентських гуртожитках, визначатиметься окремо за фактичними витратами кожного гуртожитку, відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів на такі послуги та не включається до загального розміру плати за проживання в гуртожитках.

Запропоновані зміни, окрім приведення норм чинного наказу до вимог законодавства, дозволять закладам вищої освіти розмежувати за призначенням оплату студентів, які проживають у студентських гуртожитках: зменшити граничний розмір плати за проживання в студентському гуртожитку й водночас стягувати з таких студентів плату саме за використані житлово-комунальні послуги.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»