Витрати на відшкодування працівникам премії за підсумками діяльності в попередньому році належать до виплат, пов’язаних з оплатою праці.

Тож, згідно з п. 24 підрозділу 4 р. XX ПКУ витрати на оплату премій працівникам, які не були враховані під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток до 01.01.2015, можуть бути включені до складу витрат після 01.01.2015 за умови, якщо для відшкодування таких витрат до 01.01.2015 було сформовано забезпечення (резерви) відповідно до національних П(С)БО чи МСФЗ.

ІПК ДФСУ від 05.12.2017 р.
№ 2842/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»