Мінекономрозвитку наполягає, аби розпорядники коштів державного бюджету в місячний термін підготували відповідні внутрішні розпорядчі акти щодо визначення відповідальності керівників за порушення законодавства у сфері державних закупівель. Про це йдеться в листі Мінекономрозвитку від 07.10.2013 р. № 3303-05/35059-06.

Все пояснюється тим, що за результатами моніторингу державних закупівель упродовж 2012–2013 років установлено, що розпорядники державних коштів не дотримуються норм і принципів Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Так, зокрема, має місце неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів чи неправомірне допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів, а також затвердження документації конкурсних торгів із кваліфікаційними критеріями та критеріями визначення переможця, які не відповідають вимогам законодавства та є дискримінаційними по відношенню до потенційних учасників.

Аналіз загального стану державних закупівель у 2011–2013 роках засвідчив зменшення питомої ваги закупівель замовниками за конкурентними процедурами (відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій і попередня кваліфікація учасників) та збільшення застосування процедури закупівлі в одного учасника, що призводить до обмеження конкуренції серед учасників і негативно відображається на прозорості державних закупівель.

Для організації та проведення процедур закупівель замовником утворюється комітет із конкурсних торгів, члени якого несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України. При цьому відповідно до Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2010 р. № 916, склад комітету та положення про нього затверджується рішенням замовника — розпорядника державних коштів.

Таким чином, керівники розпорядників коштів державного бюджету несуть відповідальність за допущені порушення під час здійснення закупівель поряд із посадовими особами, безпосередньо відповідальними за проведення закупівель.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»