Фонд соціального страхування України розробив проект постанови «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України». Очікується, що він запрацює з 1 січня 2018 року.

Серед його новацій такі:

1. Заява-розрахунок може бути надана страхувальником за його бажанням у паперовому та/або електронному вигляді особисто до робочого органу виконавчої дирекції Фонду чи його відділення або надіслана в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. У разі подання документа в електронному вигляді заява-розрахунок готується в одному примірнику та зберігається в страхувальника.

2. Одночасно страхувальник за бажанням може надати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення оригінали чи належним чином завірені копії листків непрацездатності для можливості проведення попередньої перевірки правильності нарахування виплат.

3. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку здійснює перевірку інформації, наведеної в ній, перевіряє правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника.

4. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення в разі потреби має право здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. У випадку виявлення помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з відповідними рекомендаціями та зазначенням строку для їх урахування.

5. Після проведення виплат за рахунок коштів Фонду страхувальник надсилає повідомлення. Останнє може бути надіслано в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису чи листом із повідомленням, чи надано безпосередньо до робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення. Повідомлення може бути надіслано в зручний для страхувальника час, але не пізніше завершення місяця з дня проведення виплат застрахованим особам.

6. У разі відсутності інформації від страхувальника про виплати застрахованим особам протягом трьох місяців робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють перевірку щодо використання страхувальником коштів Фонду.

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»